Op weg naar Duurzaam, Eigenwijs Muziekonderwijs

Op de Iselinge Hogeschool in Doetinchem wordt muziek gegeven in samenhang met de vakken Beeldende vorming en Dans/Drama. Hoewel de meeste studenten aan de gestelde toetscriteria voldoen, blijkt uit gesprekken met docenten en studenten dat de basiskennis niet altijd wordt gehaald. Studenten voelen zich soms niet competent, waardoor zij een drempel ervaren om muziekonderwijs te geven.

Iselinge Hogeschool is tevreden met enkele onderdelen van het huidige curriculum en recente verbeteringen, zoals de start van het koor voor eerstejaars. Wel zien ze de volgende knelpunten: tijdsdruk bij studenten, verschil in muzikale ervaring, behoefte aan profilering, onvoldoende begeleiding bij stages en te weinig kennis over effecten van muziekonderwijs. Deze knelpunten wil Iselinge aanpakken door verbetering van het onderwijs, verbetering van de stage-ervaringen en het verkrijgen van meer inzicht in de beroepspraktijk.

Bij de uitvoering van de activiteiten gaat Iselinge samenwerken met ArtEZ conservatorium Enschede. Daarnaast gaat Iselinge samenwerken met de Universiteit Twente en haar opleidingsscholen binnen het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland. Kennisdeling vindt plaats via de Radiantgroep, het Netwerk Muziekdocenten Pabo en de Academische werkplaats.