Musiclab

De pabo’s van Hogeschool Leiden kijken opnieuw kritisch naar hun curriculum. Creativiteit en autonomie in verbinding met de ander moeten aan belang winnen. Volgens de hogeschool past muziekonderwijs daar goed bij. Momenteel is de ruimte voor muziek in het curriculum van de reguliere pabo zeer beperkt. Dit leidt ertoe dat studenten zich niet bekwaam voelen in het geven van muziekonderwijs.

Het doel van het project is de handelingsbekwaamheid van studenten voor het geven van muziekles te vergroten. Daarvoor wordt het MusicLab vormgegeven, een minor muziek ontwikkeld, de samenwerking gezocht met het primair onderwijs en bijgedragen aan meer muziek in de community. Het hoofdonderdeel van MusicLab is het verder ontwikkelen van het muziekonderwijs. Naast meer ruimte in het curriculum komt er extra aandacht voor de eigen muzikale vaardigheden. Ook worden de praktijkopdrachten herzien en uitgebreid en komt er aandacht voor vakoverstijgend werken met muziek.

Naast de samenwerking met de verschillende pabo’s is ook de conservatoriumopleiding van de hogeschool partner in dit project. Bij de samenwerking met de basisscholen staat een betere praktijkbegeleiding centraal. Kennisdeling gebeurt onderling, in het samenwerkingsverband, via het Netwerk Muziekdocent Pabo en op bijeenkomsten met scholen in het primair onderwijs.