Music for the millions

Het huidige muziekonderwijs van Hogeschool Utrecht op de pabo’s in Utrecht en Amersfoort kenmerkt zich door de integratie met andere leergebieden, de koppeling tussen “muzikantschap” en docentschap en de samenwerking met de HKU. Uit de reflectie blijkt dat de samenhang heel goed werkt, maar dat meer aandacht voor de muzikale vaardigheden van de studenten nodig is.

De doelstelling van het project is het muziekonderwijs op de pabo goed te laten aansluiten op het zelf geven van muziekonderwijs op de basisschool. Om dit te bereiken wil de hogeschool het muziekonderwijs in het curriculum versterken, een minor muziek opzetten en de uitleen van instrumenten bevorderen.

De reeds bestaande samenwerking met het conservatorium van de HKU (met name op docentniveau) wordt verder geïntensiveerd. Er komen stageplaatsen op de pabo voor conservatoriumstudenten en instrumentale lessen voor pabostudenten. Studenten van de opleiding docent muziek (HKU) krijgen de mogelijkheid tot een versnelde deeltijdopleiding pabo. De samenwerking met het basisonderwijs vindt plaats binnen de bestaande opleidingssamenwerking (BOiS). De pabo deelt de opgedane kennis zowel op bestuurlijk niveau (LOBO) als met het Netwerk Muziekdocenten Pabo.