Professionalisering muziekonderwijs Viaa

Voor het muziekonderwijs op de pabo van Hogeschool Viaa in Zwolle is slechts een beperkt aantal uur gereserveerd. In de praktijk is het niveauverschil op muzikaal gebied groot, zowel bij instromende als uitstromende studenten. Ook kijken studenten erg verschillend naar het vak muziek, variërend “belangrijk voor kinderen” tot “een noodzakelijk kwaad”. Het grootste gedeelte van de studenten studeert af met te weinig kennis en vaardigheden op muzikaal-didactisch gebied.

Doel van het project is dat alle pabostudenten van Hogeschool Viaa gemotiveerd zijn en zich vrij voelen het vak muziek te geven. Dat ze via koorprojecten, concerten en instrumentale lessen hun muzikale vaardigheden vergroten. Dat ze via specialisatie en studie- en werkvelddagen de didactische vaardigheden verwerven om inspirerende muzieklessen op de basisschool te geven. Verder is het de bedoeling dat de studenten op stagescholen de ruimte krijgen om de vaardigheden te oefenen. Met name via co-teaching met conservatoriumstudenten.

Met het conservatorium is meteen de belangrijkste samenwerkingspartner op dit project genoemd. Kennis wordt gedeeld door het gezamenlijk organiseren van symposia, via netwerkbijeenkomsten en via studiedagen van het Netwerk Muziekdocenten Pabo.