Samen opleiden, samen leren, samen musiceren

De pabo van de Haagse Hogeschool biedt in de eerste twee jaar alle studenten muziek aan. In de jaren daarna kan de keuze gemaakt worden voor profilering Kunst- en cultuureducatie. Uit eigen evaluatie komt naar voren dat het aanbod nog niet altijd aansluit op de toetsing en de praktijk. Daarnaast is het gebruik van digitale middelen in muziekeducatie nog beperkt.

De Haagse Hogeschool wil met het project inzetten op meer samenwerking, meer samenhang en de inzet van technologie. Daarnaast wil men meer gebruik gaan maken van de rijke leeromgeving die de stad Den Haag biedt. Om dit te bereiken komt er in het eerste jaar een nieuw vak (muziek en bewegen) en wordt muziek gekoppeld aan het thematisch onderwijs. Ook komt er bijvoorbeeld aandacht voor Urban en Dance.

De hogeschool werkt samen met het Koninklijk Conservatorium. In het samenwerkingsverband De Opleidingsschool Zuid-West Holland wil de Haagse Hogeschool onder meer muziek opnemen in de professionaliseringsactiviteiten. Samen met de pabo InHolland Den Haag, Driestar pabo en het conservatorium wordt een kenniskring opgezet. Daarnaast wordt kennis gedeeld via het Netwerk Muziekdocenten PABO en de Haagse Dag voor Muziekeducatie.