De pabo Zwingt

Op dit moment bestaat muziek op de pabo van Windesheim Zwolle uit twee modules voor alle studenten, een keuzemodule en een aantal bezoeken aan muziekuitvoeringen. De uren voor muziekonderwijs zijn de afgelopen jaren afgenomen. Dit is vooral ten koste gegaan van vakintegratie, werken in leerlijnen en de muzikale vaardigheden van de studenten. Uit eigen analyse blijkt dat de studenten onvoldoende startbekwaam zijn om muziekonderwijs te geven.

Het doel van het project is dan ook om hun handelingsbekwaamheid te vergroten. Daarvoor wordt ingezet op het vergroten van de muzikale vaardigheden middels een muzieklab en een koorklas en de mogelijkheid tot peerteaching tijdens de stage. Verder maakt vakintegratie een substantiëler onderdeel uit van het bestaande aanbod en wordt muziek een belangrijker in de opdracht ‘Het Meesterstuk’. Ook ontwikkelt de hogeschool een vrije minor muziek voor getalenteerde studenten.

Windesheim Zwolle werkt, overigens met meerdere pabo’s, samen met Conservatorium Artez Zwolle. De samenwerking met de basisscholen vindt plaats binnen het Platform Samen Opleiden. Kennis wordt met het conservatorium, andere pabo’s en regionale expertisecentra gedeeld in een jaarlijks symposium en via het Netwerk Muziekdocenten Pabo.