info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Muziekonderwijs met passie!

Thomas More Hogeschool in Rotterdam wil met dit project de handelingsbekwaamheid van alle afgestudeerde pabostudenten verbeteren en hun hogere niveau continueren. Daartoe gaat de hogeschool een aantal deelprojecten ontwikkelen en uitvoeren. Ze neemt de verschillende muzikale kwaliteiten van studenten als uitgangspunt.

Het project behelst de verbetering en intensivering van het muziekonderwijs in zowel de voltijdopleiding als de deeltijdopleiding. Daarnaast richt het zich op het opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van een opleiding vakspecialist muziek, die gecertificeerd is bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Verder stimuleert het project onderzoek naar muziek binnen de onderzoeksgroep Professionalisering met hart en ziel. Tenslotte beoogt het de inrichting van een rijke muzikale leeromgeving.

Binnen dit project werkt Thomas More Hogeschool samen met het conservatorium van Codarts en de zeventien stagescholen van de hogeschool die zich hiervoor hebben aangemeld. Kennisdeling vindt plaats via het netwerk van Radiant Lerarenopleidingen en het Netwerk Muziekdocenten Pabo.