info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Meer muziek op de Kempel

Hogeschool de Kempel in Helmond biedt in de pabo-opleiding drie muziekvakken aan: basistheorie en vakdidactiek voor zingen, spelen, noteren en luisteren en het vak vorm en betekenis van muziek en bijpassende vakdidactiek. Het derde vak richt zich specifiek op het jonge kind. De studenten hebben na afloop van de opleiding voldoende kennis van toepassing van de vakdidactiek, maar te weinig muziekinhoudelijke kennis en vaardigheden.

De belangrijkste doelstelling van het project is de muzikale kennis te verdiepen en te laten beklijven. Daartoe worden nieuwe onderdelen aan het curriculum toegevoegd. In het eerste jaar is dat koorzang, in het tweede jaar liedbegeleiding op gitaar of ukelele. Daarnaast verdiept het aanbod zich in het derde jaar. Daarvoor koppelt De Kempel studenten die kiezen voor muziek aan een student Muziekeducatie van het conservatorium.

De samenwerking met het Fontys Conservatorium Tilburg beslaat onder meer de gezamenlijke stage in het derde studiejaar. Daarnaast kunnen studenten van de pabo aansluiten bij het project STEAM. De samenwerking met basisscholen richt zich op de stages. Kennisdeling vindt met name plaats binnen Radiant Lerarenopleidingen. De muziekdocenten hebben regelmatig overleg en doen peer-reviews.