info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Leerkracht met muziek

Het project van Hogeschool Rotterdam zet in op de verbetering van het muziekonderwijs op de pabo. Het streven is dat de (aanstaande) leerkrachten met meer zelfvertrouwen en deskundigheid muziek in het basisonderwijs gaan geven. Daartoe heeft de hogeschool vier deelprojecten ontwikkeld.

Extra bijeenkomsten, peerfeedback, de ontwikkeling van digitaal lesmateriaal en regelmatige muziekpresentaties stimuleren de ontwikkeling van muzikale kennis en -vaardigheden van pabo studenten. Daarnaast maakt de ontwikkeling van een tool vakinhoudelijke feedback op muzieklessen op de basisschool eenvoudiger. Via samenwerking in stageprojecten vindt kennisdeling plaats tussen pabo- en conservatoriumstudenten. Het vierde deelproject omvat de aansluiting van het muziekonderwijs op de behoeften van het primaire onderwijs. Met deze deelprojecten wil de pabo het muziekcurriculum vernieuwen, deskundigheid van pabodocenten bevorderen en de muzikale vaardigheden van leerkrachten verbeteren.

De pabo werkt hiervoor samen met het conservatorium van Codarts en met basisscholen. Kennisdeling met andere pabo's gebeurt via studiedagen, symposia, werkbezoeken, collegiale intervisie en het digitaal delen van artikelen.