Erfgoededucatie Nijmegen

In het project gaan vier erfgoedinstellingen en drie basisscholen een leerlijn erfgoededucatie voor Nijmegen ontwikkelen die beter aansluit op het moderne onderwijs en waarbij de leerlingen actiever worden betrokken dan bij het huidige educatieve aanbod van de instellingen gebeurt.

De overkoepelende doelstelling is een kwalitatieve verbetering van het educatieve aanbod van de erfgoedinstellingen. Dit gaan de projectpartners doen door het gezamenlijk ontwikkelen van een doorlopende leerlijn erfgoededucatie over de regio Nijmegen, die aansluit bij het curriculum en de wens van de school, bij modern onderwijs en bij de leefwereld van het kind. Daarnaast kunnen de leerkrachten van de pilotscholen hun vaardigheden verbeteren door workshops over erfgoedonderwijs te volgen en worden de vrijwilligers van de erfgoedinstellingen getraind om de leerlingen beter te begeleiden. Doelgroepen zijn alle scholen uit de regio Nijmegen.

De rode draad voor de nieuwe educatieve programma’s vormt de digitale leerlijn Reizen in de Tijd, die in 2013 door Erfgoed Gelderland is ontwikkeld. Zo worden de bezoeklessen en de voorbereidende lessen geplaatst op de website www.reizenindetijd.nl. Leerkrachten kunnen naast de Nijmeegse leerlijn tevens gebruik maken van de algemene lessen, games en tools van Reizen in de Tijd voor hun eigen lessen.