nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Lucas Gassel van Helmond; een echte meester

Museum Helmond vraagt samen met het stichtingsbestuur OBS Helmond en Kunst Kwartier een bijdrage voor het kunsteducatieproject "Lucas Gassel van Helmond; een echte meester". Het project is bedoeld voor bovenbouwleerlingen in het PO in Helmond. Als onderdeel van het kunstmenu van Cultuur Contact gaan bovenbouw leerlingen onderzoeken wie de 16e eeuwse kunstenaar Lucas Gassel was, waarom zijn schilderijen over de hele wereld in musea hangen, wat hij schilderde en hoe hij dat deed. De organisatie maakt hiervoor een lesbrief, een introductiefilm, ontwikkelt een Kunstlab en verzorgt workshops waarin de leerlingen zelf verf gaan maken zoals Lucas Gassel dat in de 16e eeuw deed en zij gaan daarmee in de stijl van Lucas Gassel schilderen.

Het is de intentie van de aanvragers dat na het voorbeeldproject (voor alle groepen 6 en 7 van OBS Helmond) ook andere scholen in Helmond en in de regio gaan participeren in het project. Er worden museumdocenten opgeleid en het project wordt ingebed in de bestaande structuren van het kunstmenu dat binnen de CMK-regeling tot stand is gekomen.