BEELDVERHAAL

Het project Beeldverhaal is een samenwerking tussen Stichting Scoop, Studio Stroom/De Animatiebus, MKC Zeeburgereiland, IDFA en Klik/HAFF animatie. Leerlingen van groep 3 t/m 8 ontwikkelen een digitaal beeldportfolio met korte (animatie) filmpjes. Ieder schooljaar maakt elke leerling tenminste één multidisciplinair digitaal werkstuk aan de hand van lesopdrachten en hedendaagse voorbeelden van mediakunst. Alle eindwerkstukken worden gepresenteerd en opgeslagen in een digitale omgeving. Het project combineert analoge animatietechnieken met het filmen en de productie met de tablet of smartphone. Daarnaast ontwikkelen leerkrachten en leerlingen zich met behulp van storytelling en door middel van kijk- en maakopdrachten op het gebied van beeld- en verhaalanalyse. De focus ligt in de middenbouw op het werken met bekende verhalen, thema’s en een bezoek aan Klik/HAFF. In de bovenbouw verschuift de aandacht naar het zelf maken van verhalen en voorbeelden uit documentaires (IDFA) en volksverhalen.

Het project Beeldverhaal duurt twee jaar. Het eerste jaar is onderzoekend en is er op gericht om het leerpad zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften van de leerlingen en de leerkrachten. Het tweede jaar is meer gericht op de implementatie van het leerpad binnen de school. De resultaten en (tussen)doelen worden vijf keer per jaar besproken en geëvalueerd tijdens de intervisiebijeenkomsten. De eindresultaten worden verwerkt in een online omgeving waar de lessen en resultaten terug te vinden zijn. De online omgeving zal toegankelijk zijn voor scholen en de lessen zijn uit te voeren in combinatie met een bezoek van een gastdocent voor de opstart en implementatie van de leerlijn Beeldverhaal.