Sporen, een leerlijn Erfgoed en Media

De Bibliotheek Groningen en De frisse blik zetten i.s.m. vijf scholen in Midden Groningen een leerlijn Erfgoed en Media op in de bovenbouw van het basisonderwijs. Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan op zoek naar sporen in hun directe omgeving en uit het verleden. Door middel van bronnenonderzoek, het bezoeken van locaties en het houden van interviews leren de leerlingen om begrijpend te kijken met een kritische en ontdekkende blik. Ze gaan hun verhaal vertellen door middel van film, interview en montage. Zo wordt erfgoededucatie verbonden met onderwijsvernieuwing. De leerlingen doorlopen in het project de fases van oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De iPad wordt ingezet als complete filmstudio. Het project bestaat uit vier modules: Je eigen spoor (eigen familieverhaal) en Monumenten in groep 7, Het landschap en industrieel erfgoed en Je nieuwe spoor (na groep 8) in groep 8. Leesconsulenten van de bibliotheek en leerkrachten van groep 7 en 8 worden getraind in bronnenonderzoek en het maken en monteren van films, waardoor de kennis en vaardigheden worden geborgd en docenten op termijn zelf in staat zijn deze lessen te geven.