Adopteer een tijdvak

Stichting Rozet is een samenwerking van de Bibliotheek Arnhem en Kunstbedrijf Arnhem. Het Erfgoedcentrum Arnhem is onderdeel van Rozet. Het Erfgoedcentrum beheert en ontsluit een deel van de collectie van Museum Arnhem (o.a. de Gelderse collectie/ Market Garden collectie) en de oude drukken van de Bibliotheek Arnhem. Rozet is aanbieder van cultuureducatie (VVE/PO/VO) in Arnhem voor zowel de ontwikkeling van leerlijnen als activiteiten en workshops.

Rozet doet samen met twee PO-scholen (Heijenoordschool en ’t Panorama) een aanvraag voor de co-creatie van lessenseries lokaal erfgoed (minimaal 6) voor de bovenbouw van het PO. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie. De lessen zijn in het bijzonder geënt op kerndoel 52 en de 10 tijdvakken van het geschiedenisonderwijs voor het PO. De deelnemende scholen maken een keuze uit de tijdvakken waarvoor zij de lessenseries gaan maken samen met de culturele partners.

De lessen worden gemaakt vanuit een co-creatieproces waarin de leerkrachten van de beide scholen, erfgoed-experts en kunstenaars lesmateriaal ontwikkelen en gelijktijdig toetsen in de praktijk. De vraag en de behoefte van de school vormt het uitgangspunt. Het doel van het project is om bij te dragen aan de verankering van cultuureducatie in het curriculum van de school. Het proces van co-creëren (ontwikkelen, in de praktijk toetsen, evalueren en aanscherpen) herhaalt zich 3 maal, waarna de definitieve lessenseries gereed zijn. De procesbegeleider vanuit Rozet draagt zorg voor de uiteindelijke opmaak en vormgeving van de lessenseries en de verspreiding onder andere Arnhemse basisscholen. Rozet zal bewaken dat minimaal 6 andere Arnhemse scholen de gemaakte lessenserie overnemen en uitvoeren.

De drie partners richten een erfgoedkring op waarin zij kennis en ervaringen uitwisselen. Deskundigheidsbevordering van de betrokken leerkrachten wordt verzorgd door het Erfgoedcentrum en Museum Arnhem. Rozet verzorgt de procesbegeleiding en adviseert in het ontwerpen van de lessen aan de hand van de 4 fases van het creatieve proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. De culturele ontwikkeling van de leerlingen vindt tijdens de lessen aan de hand van deze competenties plaats.