Hoor, de klokken luiden!

In 2019 komen de 50 klokken van 'The Netherlands Carillon' naar Koninklijke Eijsbouts in Asten voor restauratie. Dit vormde mede de aanleiding voor Museum Klok & Peel om het educatieproject 'Hoor, de klokken luiden' voor de beiaard op te zetten samen met Basisschool De Horizon, Singing Bronze Foundation en Cultuurplein Asten-Someren. Het doel is om leerlingen bewust te maken van de betekenis van de beiaard, bijzonder erfgoed waarin het dorp Asten een centrale rol speelt. Er zijn nog meerdere leerdoelen benoemd voor de leerlingen, als leidraad wordt de handleiding van Erfgoed Brabant ingezet. De opzet is een project van vier weken met 48 lessen waarbij vakoverstijgend gewerkt wordt. Na een gezamenlijke start vanuit de invalshoeken Asten als klokkendorp, de beiaard in Asten en The Netherlands Carillon gaan de leerlingen op basis van hun eigen vraag aan de slag. Het project wordt breder gedeeld door onder andere de weblecture van de instructiebijeenkomst en het programma op de website te publiceren. De projectgroep voor het project bestaat uit leden van de afdeling educatie van het Museum Klok & Peel, de Singing Bronze Foundation en Basisschool De Horizon. Daarnaast is er een klankbordgroep beschikbaar met een brede vertegenwoordiging van deze organisaties aangevuld met onder meer de Erfgoedbènde. Voor de monitoring wordt de voortgang van het project drie maal per jaar besproken in de projectgroep.