Craftsklas

Crafts Council Nederland (CCNL), het overkoepelende platform voor het hedendaagse creatieve ambacht, wil een erfgoedleerlijn voor het primair onderwijs ontwikkelen: Craftsklas. Hierbij wordt het zelf maken ingezet als middel om te leren: volgens CCNL draagt maken bij een brede persoonsvorming, aan het ontwikkelen van creativiteit en expressie en aan het leren over de wereld om ons heen. CCNL werkt in het project samen met drie basisscholen, de HAN Pabo, het Zuiderzeemuseum en een aantal ambachtsexperts. Het LKCA is als kennispartner bij het project betrokken.

De doelstelling voor het ontwikkeltraject van Craftsklas is drieledig: al makend leren de leerlingen over vroeger en nu, over het cultureel erfgoed en het belang ervan voor de toekomst; leerlingen krijgen een betekenisvolle leeromgeving aangeboden, die bijdraagt aan een brede persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijke technieken worden overgedragen en bewaard voor de toekomst.

Het traject bestaat uit meerdere fasen: een voorbereidings-, uitvoerings- en kennisdelingsfase. Het voorbereidingstraject heeft reeds plaatsgevonden en heeft tot deze aanvraag geleid. Tijdens de uitvoeringsfase, die in twee delen zal plaatsvinden, wordt het project verder ontwikkeld. In twee opeenvolgende jaren worden in totaal zes leerlijnen met 36 praktische lessen en 18 informatieve lessen uitgewerkt. Ook wordt een handleiding voor docenten gemaakt en worden filmpjes opgenomen. Na de uitvoeringsfase wordt de kennis gedeeld in de vorm van een landelijk symposium en workshop. De opgedane kennis wordt ingezet om na dit project vervolgleerlijnen te ontwikkelen.