Sporen zoeken in het landschap

Museum Het Pakhuis in Ermelo ontwikkelt samen met vier andere musea en twee coördinatiepunten cultuureducatie een educatieprogramma rondom het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het educatieprogramma richt zich op archeologie participatie en bestaat uit vijf nieuwe bezoeklessen. De lessen wordt opgenomen in de leerlijn Reizen in de Tijd van Erfgoed Gelderland.

Tijdens de bezoeklessen maken leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs archeologische sporen in het landschap zichtbaar, gebruikmakend van digitale technieken. Op de Veluwe liggen vele archeologische complexen zoals grafheuvels en ‘celtic fields’. Dit is ontdekt met een bewerking van het AHN, een open source, dat het mogelijk maakt structuren op te sporen in het landschap. In dit project wordt een vereenvoudigde versie van het AHN aan het landschap en de collecties van de musea gekoppeld. Om met AHN te werken wordt de website Kaart.cc van Erfgoed Gelderland ingezet, die het vergelijken van kaarten voor leerlingen inzichtelijk maakt. Leerlingen ontdekken sporen in het landschap en leggen verbanden met de verschillende collecties van de musea. Leerkrachten worden getraind en ondersteund met lesmateriaal zodat zij kinderen kunnen begeleiden om tijdens een bezoekles zelf op onderzoek te gaan.

Het educatieproject ‘Sporen in het landschap’ is de educatieve uitwerking van het wetenschappelijke publieksparticipatieproject ‘Erfgoed Gezocht’ van de Universiteit Leiden en Erfgoed Gelderland. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om mee te zoeken naar sporen in het landschap op de digitale kaart.

Partners zijn: Museum het Pakhuis, Museum Nairac, Veluws museum Hagedoornse Plaatse, Museum Elburg en Museum Nijkerk (musea), Cultuurkust, Cultuurplein Noord Veluwe, Erfgoed Gelderland (culturele instellingen) en diverse basisscholen.