De Creatieve Code - Community Fase; Co-creation, collaboration & community

Met het project 'De Creatieve Code - Community Fase, Co-creation, collaboration&community' gaat MU werken aan het uitbreiden van de leerlijn De Creatieve Code. In de uitbreiding op de leerlijn, die leerlingen creatief leert programmeren, staan Collaboration & Community centraal. In samenwerking met scholen en kunstenaars ontwikkelt MU ten minste zes nieuwe bouwstenen, die worden ingezet tijdens de uitvoering van de leerlijn. Hiervan worden in de aanvraag drie voorbeelden gegeven. Met de Angelaschool wordt gewerkt aan de uitwerking en uitvoering van de workshop Body.code. Deze workshop is de afsluiting van een leerlevel van De Creatieve Code (dat door de docenten zelf wordt gegeven). Daarnaast wordt er samen met Pier K geëxperimenteerd met een mobiele i-pad expositie en gaat er een module komen i.s.m. pabostudenten. De leerlijn is afgestemd op De Culturele Ladekast en op de Cultuurloper, hiermee is er aansluiting met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

Voor de ontwikkeling van de workshops werkt MU samen met scholen, kunstenaars en culturele instellingen. Co-creatie en feedback vindt doorlopend plaats, mede door de docententrainingen, en zijn basisprincipes bij de doorontwikkeling.