Jij & De Wijk, omgevingsgerichte erfgoededucatie

Het project JIJ & De Wijk (JDW) is een samenwerking tussen 8 scholen en 7 culturele instellingen in Zwolle. Door middel van 'co-creatie', in een wijkgerichte aanpak, wordt vanuit lokaal erfgoed een link gelegd met de (culturele)omgeving van leerlingen, zoals met kunst, identiteit en worteling. Door de geschiedenis dichterbij te halen, tastbaar, levendig en actief te maken wordt het interessant voor leerlingen en verbinden zij zich ermee.

Het project omvat co-creatiesessies om de lessen en workshops te ontwerpen, buitenschoolse workshops, buitenschoolse atelierlessen en een afsluitende expositie of optreden.

De lessen worden overdraagbaar gemaakt en gebundeld zodat ze beschikbaar blijven voor de scholen. De aanvrager (het Oversticht) zal deze methode ook buiten Zwolle gaan aanbieden. CMK-penvoerder Stadkamer zal zich inzetten voor de borging van de resultaten na afloop van de projectperiode en binnen de nieuwe CMK-regeling.