Leren over de Liemers Erfgoededucatie

In het project gaat Kunstwerk! Liemers Museum in samenwerking met onder meer de bibliotheek, het Musiater, de Volksuniversiteit (die allen vallen onder Kunstwerk! Culturele voorzieningen) en vier basisscholen een leerlijn erfgoededucatie ontwikkelen, om haar educatieve aanbod beter te laten aansluiten op het curriculum van de scholen uit de omgeving.

Aanleiding voor het project is de verhuizing van het museum – en haar partners – naar een nieuwe locatie in Zevenaar, wat de mogelijkheid biedt om het aanbod voor het onderwijs te vernieuwen. Dit is volgens de aanvrager nodig omdat het huidige educatieve aanbod verouderd is en er andere vormen van begeleiding op locatie nodig zijn, waarbij de leerlingen meer zelf aan de slag gaan. Ook is het de bedoeling het aanbod uit te breiden naar de groepen 1 en 2, waarvoor nu nog geen aanbod is.

Hoofddoelstelling van het project is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn erfgoededucatie over de Liemers, voor groep 1 tot en met groep 8, dat aansluit bij het curriculum en de wens van de school, bij modern onderwijs en bij de leefwereld van het kind. Hiertoe gaan de partners lessen, thema’s en opdrachten opnieuw ontwikkelen en deze waar nodig voorzien van digitale toepassingen. Doelgroepen zijn alle scholen uit de Liemers.

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van het Gelderse online platform Reizen in de tijd, een digitale leerlijn die in 2013 is ontwikkeld. Zo worden de Liemerse leerlijn en de bezoeklessen van het museum geplaatst op de website www.reizenindetijd.nl. Leerkrachten kunnen naast de lessen van het museum gebruik maken van de algemene lessen, games en tools van Reizen in de Tijd voor hun eigen lessen.