Mediakunst & techniek

De culturele partners Stichting de Kubus, FleCk en de Meerpaal vragen samen met drie basisscholen uit Flevoland een bijdrage voor het project Mediakunst & Techniek. Hoofddoel van het project is de mogelijkheden van mediakunst in de context van techniekonderwijs verkennen. De zes partners ontwikkelen hiervoor samen bouwstenen zoals lesmateriaal, tools en/of activiteiten die de scholen kunnen inzetten om het curriculum op het gebied van kunst, cultuur, natuur en techniek duurzaam te versterken. De partners zullen samen ontwerpsessies houden voor het curriculumontwerp. De scholen volgen teamtrainingen voor de deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg die worden gegeven door FleCk. De scholen ontvangen ‘coaching on the job’ van Kubus en de Meerpaal. Ontwerpspecialist Zeewaardig, die een eerder mediakunstproject voor het onderwijs verzorgde met Kunst Centraal, zal ondersteuning bieden in het ontwikkelproces en het design van de zogenoemde ‘thinking materialen’. Het netwerk mediakunstenaars van Kunst Centraal wordt beschikbaar gesteld als vierde betrokken partner in het project: de creatieve instellingen en kunstenaars die mediakunst expertise zullen inbrengen.

Het uitgangspunt van het project is een koppeling van de thema's die behandeld worden bij Natuur- en Techniekonderwijs (Oriëntatie op jezelf en de wereld) met de thema’s van de kunstdiscipline mediakunst (Kunstzinnige oriëntatie). Daarbij staat het onderzoekend en ontwerpend leren en het creatief proces centraal. De partners zullen middels een traject van co-creatie te werk gaan waarmee ook de kennis en vaardigheden van alle partijen, doordat zij van elkaar leren, worden vergroot wat zal leiden tot deskundigheidsbevordering van alle betrokkenen.

Aan het eind van het project hebben alle deelnemende scholen op maat gemaakte bouwstenen die gekoppeld zijn aan thema’s en/of de gebruikte natuur- en technieklesmethode. De partners delen tot slot de verworven kennis en gaan het project inzetbaar maken voor meerdere scholen in de provincie Flevoland.