Deventer in Perspectief - @ de Vijf-er, De Nicolaasschool en de Linde VSO

Kunstcircuit Deventer gaat samen met drie basisscholen, negen lokale culturele partners (zowel erfgoedinstellingen als mediakunst docenten) en De Zee van Mogelijkheden (trainer Design Thinking) mediakunst- en erfgoededucatie aanbod ontwikkelen voor scholen in de gemeente Deventer. Doelen van het project zijn het bevorderen van de culturele ontwikkeling en vaardigheden van de leerlingen op het gebied van mediakunst en erfgoed en deskundigheidsbevordering van zowel de leerkrachten van de deelnemende scholen als van de kunstdocenten en educatoren van de culturele partners.

Aanleiding van het project was een behoeftepeiling door Kunstcircuit onder alle PO-scholen in Deventer, waarna drie scholen aangaven graag mee te willen doen aan het project. De betreffende scholen zijn al actief op het gebied van cultuureducatie en willen dit graag verder verdiepen op het gebied van mediakunst- en erfgoededucatie. De scholen zullen samen met de culturele partners, die door Kunstcircuit zijn benaderd om deel te nemen aan het project, in een co-creatie traject (via de Design Thinking methode) aan de slag gaan om nieuw lesaanbod te ontwikkelen dat past bij de school.

Het project, dat een looptijd heeft van drie jaar, is gericht op leerlingen van groep 1 t/m groep 8 en in totaal doen 48 klassen mee. Het eerste jaar gaan de leerkrachten en kunstdocenten aan de slag met een training Design Thinking, gaan zij lessen ontwikkelen en testen. Het tweede en derde jaar gaan zij door met de lesontwikkeling en krijgen de betrokken leerkrachten trainingen mediakunst- of erfgoededucatie van de kunstdocenten. In het derde jaar zal, waar mogelijk en wenselijk, de verbinding worden gelegd tussen mediakunst en erfgoed.