E-Art

Kumulus gaat in Maastricht samen met een groot aantal culturele instellingen, kunstdocenten en vier scholen uit het primair onderwijs het project E-art ontwikkelen en uitvoeren; een mediakunst project voor groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs in Maastricht. Binnen dit project zal het gebruik van nieuwe media en ‘het leren kijken naar’ centraal staan, waarbij de disciplines mediakunst en beeldgeletterdheid een rol zullen spelen. Aanvullend zal er ook aandacht zijn voor mediawijsheid en mediaempowerment. Het project bestaat uit:

1. Lessen in de klas;

2. Digitale lessen & platform;

3. Bezoek aan culturele instellingen;

4. Masterclasses voor leerkrachten en kunstdocenten.

Het project komt tegemoet aan de behoefte bij het onderwijs aan praktische handvatten om met deze thematiek aan de slag te gaan. Tevens sluit het project aan op de aanwezige onderwijsthema’s. De deelnemende scholen vertellen met welke thema’s ze bezig zijn en welke leerdoelen daarbij horen, zodat de kunstdocenten de input kunnen gebruiken bij het inhoudelijk vormgeven van de lessen. De leerkracht en kunstdocent werken hierbij intensief samen en leren van elkaar (co-teaching). Het einddoel is dat het cultuuronderwijs binnen de scholen is uitgebreid met een leerlijn mediakunst.