EscapeVRoom

 

Het project EscapeVroom wordt vormgegeven door de onderwijspartners SAAM*scholen (5500 leerlingen) en Filios Scholengroep (3300 leerlingen), de culturele partner No More Mondays en aanvrager Muzelinck Centrum voor de Kunsten. Door middel van storytelling gaan alle kinderen van groep 6 werken aan het ontwerpen en creëren van een escaperoom voor groep 5. De leerlingen van groep 5 zullen een jaar later, als zij in groep 6 zitten, zelf een escaperoom ontwikkelen.

Het project bestaat uit vijf modules (kunstlessen) van ieder 2,5 uur: twee vinden plaats in het STOOOMlab bij Muzelinck en drie op school. Tijdens de eerste vier modules werken de kinderen aan de verschillende onderdelen van de Escaperoom. De laatste les wordt door de vakspecialist en de leerkracht samen op school gegeven. Hierin krijgt de Escaperoom definitief vorm.

Het project start twee of drie keer per jaar, afhankelijk van de behoefte van de school. De looptijd van het project zal variëren van 12 tot 18 weken. Voorafgaand aan elke periode volgen leerkrachten workshops waarbij ze kennis maken met het project en vaardigheden leren om de modules goed te kunnen geven. Op deze manier professionaliseren leerkrachten zich op het gebied van audio-video, nieuwe media en digitale geletterdheid.

Het project wordt jaarlijks afgesloten door een Escaperoom Festival, waarbij alle escaperooms toegankelijk zijn voor het publiek. Hierbij wordt ook een prijs voor de beste Escaperoom van Oss uitgereikt. Het project zal op verschillende momenten geëvalueerd worden. Na de uitvoering van elke module worden zowel de leerlingen, als de leerkrachten, de leden van het STEAMteam en de vakspecialisten bevraagd.