FIX Maakonderwijs

Het project FIX Maakonderwijs is een initiatief van Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk. Er zal tijdens de projectperiode worden samengewerkt met Techport en basisscholen De Lunetten, Otterkolken en De Zeester. De insteek van het project is dat de scholen ondersteund worden bij de implementatie van mediakunsteducatie door een laagdrempelig aanbod te ontwikkelen waarbij aansluiting wordt gemaakt met techniekonderwijs.

Bekijk hier het filmpje met de Droomdrones

Bekijk hier het filmpje met Soft robots

In de pilotperiode worden acht lesprogramma’s ontwikkeld, waarbij het Centrum voor de kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk in overleg met de scholen ieder vier lessenseries voor hun rekening nemen. In de lessen draait het om de transformatie van een creatief idee naar een technische uitvoering. De lessen worden gegeven door kunstvakdocenten en/of mediaprofessionals in samenwerking met de groepsleerkrachten. In de onderbouw staat de eigen identiteit, directe omgeving en verhalen vertellen centraal. In de middenbouw worden de mediawerkvormen vakoverstijgend ingezet door ze te koppelen aan wereldoriëntatie en in de bovenbouw worden de thema’s ingezet vanuit burgerschap en een meer filosofische inslag. Het project eindigt met een werkconferentie mediakunst voor groepsleerkrachten waarin de thema’s, technieken en lesprogramma’s worden geïntroduceerd.

Er wordt een werkgroep opgezet van ICC-ers en techniekcoördinatoren van de deelnemende scholen en samenwerkingspartners. Die evalueren elk half jaar de voortgang. Elk lesprogramma wordt in twee periodes uitgevoerd. Na de eerste uitvoeringsperiode door twee scholen, wordt de lessenserie geëvalueerd en overgedragen aan de twee andere pilotscholen die de lessenserie dan nogmaals uitvoeren. Daarnaast wordt er een projectgroep opgericht die het proces en de voortgang zal monitoren.