nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Kern van Kennemerland - Erfgoededucatie Midden-Kennemerland

Pilot les jong ondernemen OBS 't Kraainest

Lees het interview met René Muetstege en Ria van Roon van museum Kennemerland hoe deze subsidie hen duurzaam op weg hielp.

Het project ‘’De Kern van Kennemerland’’ is een samenwerkingsverband van Stichting Museum Kennemerland, OBS ’t Kraaienest, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Vereniging Studio O. Het doel is om een leerlijn cultureel erfgoed te ontwikkelen voor groep 1 t/m 8. De leerlijn zal in 2021 op 15 basisscholen in de regio worden uitgevoerd.

Er is gekozen om de verdieping van de Canon Kennemerland over zes thema’s te verdelen. De thema’s beschrijven de regionale geschiedenis van Midden-Kennemerland over een periode van 5000 jaar. De 6 thema’s zijn: landschapsvorming, bewoning, verdedigingswerken, Wijkermeer, Noorzeekanaal en Industrialisatie. De komende drie jaar zullen jaarlijks twee thema’s worden uitgewerkt in vensters. Aan deze vensters worden lesactiviteiten en informatie gekoppeld. OBS ‘t Kraaienest heeft aangegeven voor groep 3 t/m 8 jaarlijks de focus op een van de thema’s te willen leggen en daaraan gekoppeld op locatiebezoek te willen naast de lesactiviteiten binnen de school. Daarnaast zet het project in op de ontwikkeling van een digitaal platform. Dit platform bevat een database, een digitale leeromgeving voor leerlingen en een portal voor lesactiviteiten voor groepsleerkrachten.

De betrokken culturele instellingen en de school nemen zitting in de projectboard waarin de voortgang van het plan wordt gemonitord en geëvalueerd. Per thema zal een werkgroep worden samengesteld bestaande uit een in het thema gespecialiseerde museummedewerker, groepsleerkracht, vakdocent en projectleider. De ontwikkelde programmaonderdelen zullen vanaf het schooljaar 19-20 worden uitgerold naar de andere basisscholen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De samenwerking met de regionale culturele organisaties zullen worden verankerd in samenwerkingsovereenkomsten voor na 2021.