Erfgoededucatie regio Zutphen/Lochem

In het project gaat Muzehof Centrum voor de Kunsten samen met Erfgoed Gelderland en drie lokale erfgoedpartijen lessen erfgoededucatie ontwikkelen voor het basisonderwijs. Deze lessen bij elkaar vormen een doorlopende leerlijn, waarbinnen scholen hun eigen keuzes kunnen maken op basis van thema, canononderwerp en tijdvakken. Projectonderdelen zijn:

- het ontwikkelen van twaalf tot vijftien bezoeklessen op erfgoedlocaties;

- het trainen van de erfgoededucatie medewerkers in betere aansluiting op het basisonderwijs;

- het trainen van de leerkrachten van de (vijf) pilotscholen om erfgoededucatie te integreren binnen hun curriculum.

Binnen het project wordt gebruik gemaakt van het Gelderse online platform Reizen in de tijd, een digitale leerlijn die in 2013 is ontwikkeld met gelden uit de eerste beleidsperiode Cultuureducatie met Kwaliteit.

Hoofddoelstellingen van het project zijn het verbeteren van de kwaliteit en het verhogen van de kwantiteit van het erfgoededucatie-aanbod en het creëren van een lokaal netwerk van erfgoedpartners. Doelgroepen zijn alle 36 basisscholen in Lochem en Zutphen en (in eerste instantie negen) erfgoedpartijen in de regio. De gemeenten Lochem en Zutphen, die het belang van erfgoededucatie onderschrijven, dragen financieel bij aan het project.