Taartrovers Filmateliers Mobiel

Het project Taartrovers Filmateliers Mobiel is een samenwerking tussen Stichting Taartrovers Festival, EYE Filmmuseum en drie Amsterdamse scholen: De Klimopschool, De Heldringschool en De Professor Burgerschool. Het gaat om filmeducatie voor zowel kleuters als voor kinderen met een beperking op leerniveau. Er zal een doorlopend programma worden ontwikkeld en uitgevoerd in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.

120 kinderen krijgen de kans om deel te nemen aan 14 filmactiviteiten verspreid over deze twee schooljaren. Het programma start met de workshop ‘Toveren met Film’ in EYE Filmmuseum. Na deze kennismaking volgt de verdieping en de verbreding in de Filmateliers op school. Elk jaar worden er vijf (in totaal tien) verschillende atelierbezoeken ontwikkeld. Het schooljaar wordt afgesloten met een bezoek van alle kinderen aan Taartrovers Film Festival.

Daarnaast speelt het onderzoek naar de rol van filmeducatie binnen het speciaal en regulier onderwijs een grote rol binnen dit project. Het doel is om onderzoek te doen naar filmeducatie voor jonge kinderen en deze kennis vast te leggen en te delen. Centraal staan de vragen: hoe kan filmeducatie een toegevoegde waarde zijn binnen het lesprogramma, wat kan je verwachten van docenten en hoe kunnen zij het best ondersteund worden in de ontwikkeling van filmeducatie op school. Na afloop van het project zullen alle toepasbare onderdelen uitgewerkt worden in een praktisch en inhoudelijk verslag. Dit verslag zal gedeeld worden met de betrokken partners, andere scholen en het regionale, nationale en internationale netwerk van Taartrovers. Uiteindelijk heeft Taartrovers de ambitie om op basis van de uitkomsten van het project een concrete en toegankelijke leerlijn filmeducatie voor de onderbouw te ontwikkelen.