De Filmfabriek

Het uitgangspunt voor de nieuwe leerlijn De Filmfabriek is de bestaande leerlijn ‘Avonturen in het donker’ van EYE Filmmuseum en een onderzoek en opzet voor een film-educatief project uit 2016 in opdracht van Concordia. De leerlijn ‘Avonturen in het donker’ wordt op dit moment in het kader van CMK (Culturage II) geïmplementeerd op de Freinetschool De Bothoven. De groepsleerkrachten hebben aangegeven daarnaast meer praktisch aan de slag te willen. Concordia en de Theatermakerij Enschede willen samen met De Bothoven een doorlopende leerlijn met een praktische invulling voor groep 1 t/m 8 ontwikkelen en uitvoeren, waarin het maken van een film centraal staat.

In samenwerking met professionele docenten zal de leerlijn De Filmfabriek behalve op De Bothoven ook op vier andere scholen van Stichting Consent geïmplementeerd worden. Kinderdagverblijf/BSO Kinderdomein uit Enschede heeft ook interesse in het eindresultaat.

De leerlijn wordt opgebouwd uit acht lessen per twee leerjaren. Per les van 90-120 minuten zal een filmisch thema (film algemeen, verhaal, personages en acteren, art direction, camera, geluid en muziek, montage, marketing en communicatie) centraal staan. De leerlingen werken aan een onderdeel dat bijdraagt aan het uiteindelijke eindproductie; een korte film. De Bothoven kiest voor een intensief traject en zal alle lessen uit de leerlijn tijdens een projectweek uitvoeren. De groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8 zullen gezamenlijk een film maken.

Het projectteam is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het project. Daarnaast zullen medewerkers van EYE Filmmuseum, Het Theaterschip en Stichting Consent beschikbaar zijn als klankbordgroep. De activiteiten en de leerlijn worden tussentijds gemonitord en getoetst aan de doelstellingen. Daarbij wordt de beginsituatie van de leerling vergeleken met de gewenste situatie na afloop van de lessenseries.