nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Maak het met Mediakunst

Lees het interview met projectleider Floor Vlasblom van Kunst Centraal hoe scholen mediakunst inzetten om onderwijsdoelen te halen.

Kunst Centraal gaat samen met scholen, mediakunstenaars, lokale culturele partners en Zeewaardig (als ontwerpspecialist) de mogelijkheden van mediakunsteducatie in de schoolpraktijk verkennen en ontwikkelen om zo het curriculum van het basisonderwijs te verrijken.

In de aanvraag worden verschillende doelstellingen benoemd, gericht op het ervaren, beleven en toepassen van mediakunst en het ontwikkelen van technische en creatieve vaardigheden en oplossingsgericht denken. Het project richt zich op zowel de leerlingen als de leerkrachten van de scholen.

Het project is ontstaan vanuit de behoefte van scholen. Zij willen leren hoe zij mediakunst op hun school kunnen inzetten om hun onderwijsdoelen te halen. Hierbij wordt rekening gehouden met de startsituatie en de ambities van de scholen. Er komen verschillende werkvormen voor beginners, semigevorderde en gevorderde leerkrachten. De opbouw bestaat uit drie lagen:

1. De eigen ontwerpvraag.

2. Verschillende vormen en toepassingen van mediakunst.

3. Online tools.

Een school kan met één of meerdere klassen of met de hele school deelnemen.