Jouw Theater in de Wereld, Nu

Het Zuiderstrandtheater wil betekenis hebben voor de hele stad en de diverse bevolkingsgroepen die hier wonen. Ze zocht, sinds 2013, samenwerking met een aantal migrantenorganisaties met als resultaat coproducties, eigen projecten en niet-westerse programmering.

Het theater wil nu een volgende stap zetten. Ze blijft programma’s ontwikkelen die zich richten op specifieke culturele communities, maar wil daarnaast samen met partners uit de stad programma’s en activiteiten ontwikkelen. Hiertoe wil ze vanaf 2019 de eigen organisatie aanpassen op het samenwerken met mensen en organisaties van diverse afkomst en toegankelijk zijn voor groepen die nu niet vanzelfsprekend het theater bezoeken. Ook wil ze groepen, organisaties en makers uit de stad uitnodigen om zelf met plannen te komen en die in het theater uit te voeren. Het theater speelt hierbij een ondersteunende rol.

Dit traject, waarbij Haagse inwoners bij het podium betrokken worden en zelf programmering gaan verzorgen, heet ‘Jouw theater in de wereld’. Onderdelen van dit traject zijn: Muziekcentrum 1001 Nachten, Open Kerk, Open Podium, Samen Uit en Street Photographers. Binnen deze onderdelen verzorgen lokale Haagse organisaties en hun deelnemers de programmasamenstelling. Het theater neemt hierbij een faciliterende en begeleidende rol aan. Het proces wordt vastgelegd met een fotoproject waarbij inwoners uit de Schilderswijk de fotografen zijn.