De MeeMaakCollectie: Echt Rotterdams Erfgoed

Museum Rotterdam wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad en een collectie opbouwen met de hedendaagse stadsbewoners om het museum, het verhaal van de stad en de collectie ook eigendom van de Rotterdammers te laten zijn.

‘Echt Rotterdams Erfgoed’ is een levende, actuele en actieve collectie met mensen, activiteiten en

objecten die nu een rol spelen in de stad. De collectie wil mensen stimuleren mee te werken aan een leefbare en inclusieve stad. Er worden inzichten en instrumenten geboden waarmee mensen hun persoonlijke en gemeenschappelijke situatie kunnen verbeteren en de collectie geeft aanleiding voor verdiepende projecten, ontmoetingen en evenementen in het museum en op locaties in de stad. Er zijn inmiddels meer dan 50 locaties verbonden aan het Echt Rotterdams Erfgoed. Hier vinden diverse programma’s, evenementen en tentoonstellingen plaats.

Museum Rotterdam wil de meemaakcollectie een podium geven. De nadruk in dit traject zal liggen op het door ontwikkelen van de werkwijze in combinatie met een evaluatie van hun huidige aanpak. Hierbij wordt samengewerkt met kennisinstellingen als het Expertise-centrum Maatschappelijke Innovatie en de Veldacademie.