Amor Fati

Het Zaantheater gaat zich als MeeMaakPodium doorontwikkelen naar een inclusieve stadsprogrammering. Het theater organiseerde al succesvolle projecten samen met stadsbewoners, zoals Zaans Zilver. De nieuwe projecten bouwen voort op bestaande initiatieven voor jeugd en jongeren, creatieve stadsbewoners en zestigplussers.

Zo organiseert men samen met ouderen ‘Zaans Zilver 2.0’ en ‘Zaans Goud’; creëert men met ‘Makerspace’, een fysieke plek voor lokale Volwassenenkunst initiatieven en is ‘Zaanstormend door de Wijk’, een theaterproject voor jeugd met talent. Bij deze initiatieven zijn verschillende lokale culturele en maatschappelijke partners betrokken om aan te vullen op kennis en coaching. Tevens zijn kunstvakdocenten betrokken om extra verdieping en begeleiding te geven. De deelnemers dragen bij aan de inhoud van de projecten en worden mede verantwoordelijk gemaakt voor het slagen ervan, doordat zij ook een ambassadeursfunctie voor de doelgroep hebben.

Zaantheater gaat intensief samenwerken met de lokale partners om zich zo door te ontwikkelen in community vorming en de verschillende doelgroepen blijvend te betrekken en medeverantwoordelijk te maken in de programmering.