Iedereen een podium

Het Cultuur Kwartier Sneek (CKS) is samengesteld uit Poppodium Bolwerk, Theater Sneek en Kunstencentrum Atrium, ondersteund door het projectbureau Akte2. Samen vormen ze de belangrijkste culturele instelling in de gemeente Súdwest Fryslân, met vele kleine kernen.

CKS wil een duurzame samenwerking opzetten met de inwoners in de regio en de regionale culturele partners. De twee projecten die centraal staan zijn: The Stage is Yours! En Grijs Goud. Met het project The Stage is Yours! kunnen jonge makers een plan indienen om een eigen productie te maken. Voor de uitvoering zetten zij mensen vanuit hun eigen netwerk in en zorgen zelf voor werving van deelnemers aan de voorstelling. Deelnemers kunnen ook zorgen voor de publiciteit, horeca, techniek en geluid.

Met het project Grijs Goud leren senioren zelf theatervoorstellingen te programmeren. Zij krijgen een theatercollege, schrijven reviews van bezochte voorstellingen en vormen een werkgroep. Deze werkgroep krijgt de ruimte om een serie van drie kleine en één grote voorstelling te programmeren. Tevens zijn de leden van Grijs Goud zelf producent van de voorstelling en bepalen de sfeer en randprogrammering rondom de voorstelling.