Theater Dakota: MeeMaakPodium

Theater en filmhuis Dakota staat in stadsdeel Escamp in Den Haag en is één van de Haagse cultuurankers. Zij wil toegankelijk en inclusief zijn en haar programma’s toesnijden op vragen uit de wijk. Sinds 2017 ligt de focus van het theater op het wortelen in de wijk en programma’s vormgeven samen met de inwoners.

Het ambassadeursteam van het theater is van 8 wijkbewoners uitgebreid naar 20 wijkbewoners. Zij geven feedback op de programmering van Dakota en denken mee. Daarnaast worden ze ingezet op hun community en fungeren ze als sleutelfiguren voor de wijk.

Dakota wil doorontwikkelen naar een MeeMaakPodium dat nog meer in samenwerking met de omgeving programmeert, organiseert en uitvoert. Er zijn 7 programmalijnen waarin verschillende doelgroepen (ouderen, jongeren, kinderen) ruimte krijgen om mee te programmeren. Ten dele zijn dit bestaande programmalijnen die doorontwikkeld worden. Samenwerkingen met bewoners en bijvoorbeeld lokale maatschappelijke organisaties worden daarbij verdiept en aangejaagd. Er worden actief vragen opgehaald in de wijk en er wordt passende programmering gezocht of gemaakt die aansluit op lokale behoeften. De samenwerking met de diverse partijen op lokaal niveau brengt mensen en organisaties uit de buurt in verbinding met elkaar en met het theater.