nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Maak het mee in Tilburg

Theaters Tilburg streeft naar een aanbod dat aansluit op de behoeften van alle Tilburgers en wil invloed van buiten op haar programma en op de organisatiewijze van het theater. Omdat ze een jonger en meer divers publiek wil bereiken haakt het theater aan bij initiatieven van jongeren of nodigt ze gericht uit om bij en met het theater activiteiten in nieuwe genres te ontwikkelen.

In seizoen 2017/2018 is een eerste stap gezet door vier verschillende groepen jongeren programma’s te laten maken voor het theater. Het aanbod dat ze creëren sluit aan op de leefwereld van jongeren en behandelen maatschappelijke thema’s. Naast deze vier meemaakinitiatieven zijn ook jongeren uitgenodigd om voorstellingen te bezoeken. Vervolggesprekken hierover met de jongeren hebben geleid tot programmasuggesties.

Met de vier jongerengroepen waar al mee gewerkt wordt, wil het theater nu terugkijken naar voorgaand seizoen en deze programmeurs laten groeien naar meer professionaliteit in de werkrelatie. Daarnaast streeft het theater naar nog drie groepen die gaan mee programmeren. Hierbij wordt tevens verbinding gezocht met meer maatschappelijke beleidsterreinen en onderzocht hoe de maatschappelijke partijen kunnen aansluiten en kennis kunnen delen.