De Nieuwe Regentes van Cultuuranker tot MeeMaakPodium

Theater De Nieuwe Regentes is ontstaan op initiatief van buurtbewoners en oud-medewerkers van voorloper De Regentes. Het is een theater voor en door de buurt: toegankelijk, divers en verbindend. De organisatie stelt zich open op voor partijen die willen samenwerken en haakt aan waar gezamenlijke doelen en behoeften zijn.

Ze hebben in de afgelopen jaren samengewerkt met partners, kunstenaars en gastprogrammeurs uit de buurt. De activiteiten zijn niet alleen in het theater, maar ook buiten de deur. Het theater heeft ervaring met community art-projecten, waarbij talenten uit de wijk uitgenodigd worden zich te presenteren, coaching krijgen en met professionals een theatervoorstelling over zichzelf maken, of waarbij medewerkers en vrijwilligers van het theater samen getraind worden om ze nog beter in hun kracht te zetten en ideeën te ontwikkelen.

De organisatie wil doorontwikkelen naar een inclusieve en duurzame podiumfunctie voor de buurt waar niet incidenteel maar structureel voor en door, maar ook met en in de buurt getoond en gepresenteerd wordt. Met ruimte voor invloed, co creatie en mede-eigenaarschap. De voorgestelde projecten staan nog niet vast maar zijn enigszins open gelaten om, in samenspraak met de omgeving, verder ingevuld te worden.