ENTER Almere Haven

De Wasserette De Musical - C: Geert van der Wijk

Stichting Cultureel Centrum Corrosia richt zich met Club Corrosia sinds 5 jaar op actieve cultuurparticipatie. Het doel is door interactie met Almeerders en partijen uit de stad een kunstbesef in de stad te creëren en een bij cultuur betrokken community te realiseren.

Een nieuwe stap is het kunstparticipatieproject ENTER Almere Haven. Via een wijkgerichte aanpak wil het theater tot de haarvaten van de Almeerse samenleving komen. Corrosia wil zo specifieke groepen uit drie wijken aanspreken en als community betrekken bij de programmering en hen het volledig laten bepalen.

Het festival is gestoeld op een succesvol participatieproject uit Brussel en de Vlaamse initiatiefnemer hiervan is klankbord voor het project in Almere. Inwoners krijgen via open call programmeringsideeën aangereikt en selecteren hieruit. Redactieraad en wijkteams krijgen begeleiding vanuit het theater en workshops in storytelling en festivalproductie. Het resultaat is een tweedaags festival gerealiseerd door drie wijken. Het theater wil dit festival onderdeel laten worden van de reguliere programmering van het theater en de aangesproken community blijven betrekken. Met deze methode wil het theater ook inwoners uit andere wijken bijdragen laten leveren aan de programmering van Corrosia.