Podiumland

In oktober 2018 opende het Cultureel Clubhuis Amstel haar deuren. Dit theater komt voort uit het Ostade Theater. In het nieuwe gebouw gaat het podium een ontwikkeling doorzetten naar een MeeMaakPodium. Door het maken van programma’s met de buurt en ontmoeting en dialoog te faciliteren, verbindt het theater bezoekers aan haar programmering en stimuleert ze actieve deelname. Ook wil ze duurzame samenwerkingen met buurtorganisaties aangaan en onderhouden.

Met het programma ‘Podiumland’ wil ze bijdragen aan een inclusieve maatschappij van openheid en tolerantie. Zes maatschappelijke thema’s (voeding en beweging, educatie en talent, oud en nieuw, zin- en richtinggeving, wonen en samenleven, gender en seksualiteit) zullen met verschillende doelgroepen ingevuld worden. Sommige projecten binnen het programma worden doorontwikkeld, anderen zijn nieuw. Het doel is om het werken met publiek structureel deel van de organisatie te maken.