CT Collective

Het Compagnietheater biedt een podium aan nieuwe vormen van kunstbeleving met aandacht voor maatschappelijke thema’s en gelaagde vertelvormen. De organisatie heeft in het seizoen 2017/2018 geëxperimenteerd met pilots van verschillende samenwerkingsvormen en actieve publieksbeleving. Dit heeft geleid tot het plan CT Collective. In de nieuwe opzet is CT Collective een open en organisch collectief van makers, instellingen, participanten en kunstenaars met het Compagnietheater als fysieke en digitale standplaats.

Het collectief vertelt verhalen van deze tijd. Een community van makers en bezoekers is hier actief bij betrokken en ze werken nauw samen. De publiekscommunity ziet men als kern en co-creator van het theater. De programma’s, hoe ze tot stand komen en de vormgeving ervan moeten de huidige tijdgeest reflecteren en aansluiten bij ontwikkelingen in de stad. Een cultureel divers publiek moet zich mede-eigenaar voelen van het theater. De organisatie ziet hier een rol weggelegd voor de urban arts, doordat deze zich kenmerken door een grenzen vervagende benadering en potentie tot grote gelaagdheid. De focusdoelgroep is 25-40 jaar, cultureel divers en geïnteresseerd in cross-disciplinaire kunstervaringen. Dit zijn ’urban makers’ en liefhebbers.