nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Bibliotheek - Podium van de stad

Met De Bibliotheek – Podium van de stad wil Bibliotheek Utrecht in samenwerking met Medialab Setup de bibliotheek transformeren tot hét MeeMaakPodium voor stad en wijk. Samen met het publiek en andere organisaties wil Bibliotheek Utrecht brede programmalijnen neerzetten die zich richten op een mix van kunst, cultuur, technologie en maatschappij. De wereldwijde Global Goals neemt ze hierbij als uitgangspunt voor het aansnijden van bredere maatschappelijke thema’s.

Voor de projectperiode richt de bibliotheek zich op de Global Goals minder ongelijkheid en duurzame,veerkrachtige steden en gemeenschappen. Deze worden vertaald in bijeenkomsten, workshops, presentaties en (ontwikkelings)trajecten.

Eerste stap binnen het traject is het opzetten van een programma waarin samen met andere organisaties en bewoners de programmalijnen ontwikkeld worden en een passend activiteitenprogramma opgezet wordt. Tweede stap is om deze werkwijze om te zetten in een methodiek die door de gehele organisatie wordt toegepast en onderdeel wordt van het DNA. Sinds 2016 zet de bibliotheek stappen om een programmerende organisatie te worden. Sinds 2015 werkt zij samen met Setup om educatie rondom kunst/cultuur en technologie vorm te geven.