Reise hinter der Spiegel / Reis achter de horizon

Zowel in Bremen als in Kampen zijn kogges nagebouwd. Dit scheepstype uit het rijke Hanzeverleden is de basis van een culturele uitwisseling tussen een groep kansarme jongeren uit Bremen en Kampen. Door oude verhalen te leren kennen en nieuwe te bedenken gaan deze jongeren nadenken over hun wensen en dromen. Door middel van diverse workshops en activiteiten komt een theatrale productie tot stand, die zowel in Duitsland als Nederland op een kogge wordt uitgevoerd.

Twaalf jongeren gaan in een tweetal workshopsweekends onder leiding van Quintus Kampen en Quartier Bremen de productie bedenken en uitvoeren. Een aantal andere jongeren krijgt een rol bij de documentatie van het project, bijvoorbeeld via vloggen en bloggen, fotografie of social media.

Tijdens een zeilweek op het IJsselmeer worden de resultaten van de workshops verwerkt tot een presentatie. Die wordt eerst in Kampen en daarna in Bremen getoond aan het publiek. De laatste presentatie vindt in oktober 2020 op de Kamper Kogge plaats. Tijdens het slotfeest wordt ook de documentatie vertoond aan een breed publiek.