Choose & Dare

In het multidisciplinaire project Choose & Dare staat de uitwisseling tussen jongeren uit Nederland en Duitsland centraal. Met de creatieve aanpak van ZID Theater uit Amsterdam en Studio 7 uit Schwerte, gaan jongeren aan de slag om het onderwerp “keuzestress” ”en de daarmee samenhangende complexiteit bespreekbaar te maken. Dit resulteert in een aantal kleinere events in de eigen stad en een grootschalig gezamenlijk multidisciplinair event in beide steden. Daaraan gaan jongeren samen met de professionals in een vorm van co-creatie werken.

Het project vindt plaats van juni 2019 tot en met maart 2020. De jongeren doorlopen een gevarieerd traject. Daarin werken ze zowel inhoudelijk als organisatorisch samen; met elkaar, met de medewerkers van ZID en Studio 7 die het proces begeleiden, en met een aantal professionele kunstenaars en semi- professionals (vrijwilligers en stagiaires). Het project omhelst in totaal 62 activiteiten met in totaal driehonderd unieke deelnemers en 2240 bezoekers.