RE!DISCOVER - Urban Art Archive

Re!Discover van Stichting Urban Stylistix is een interdisciplinair, intercultureel en internationaal samenwerkingsproject op het snijvlak van urban art en participatief onderzoek naar de stedelijke ruimte. Het omvat een drie weken durend programma (6 tot 27 oktober 2018) van stedelijke kunst en cultuur in Amsterdam. Het programma bestaat onder meer uit een driedelige reeks van presentatie- en discussieavonden, stadswandelingen, workshops, kunstacties, een tentoonstelling en netwerkevenementen. In het kader van het Transurban platform in Nordrhein Westfalen is in 2017 een interactieve database ontwikkeld, die nu ook in Nederland wordt gelanceerd. Het project neemt bestaande kunstenaarsnetwerken uit Keulen en Amsterdam op in het programma en ontwikkelt een model voor toekomstige Europese samenwerking voor urban art. Het doel is de interculturele dialoog te bevorderen, urban art als jong genre van de hedendaagse kunst te populariseren en het theoretische debat over zijn aard, de canon en het institutioneel raamwerk te intensiveren.