LiteraTour

Onder de noemer LiteraTour fietsen vijfentwintig jongeren van Oostende, Dortmund en Rotterdam/Amsterdam naar Frankfurt. De grote fietstocht mondt uit in een reeks producten zoals (slam)poëzie, muziek en videokunst. Fietsen is de sleutel van de LiteraTour: het vertraagt het dagelijkse tempo, al fietsende kan je praten, delen, denken en maken. Bovenal schept fietsen een band; kleine tegenslagen als lekke banden moeten samen worden overwonnen. Voor vertrek vindt een startup-meeting plaats met professionele coaches. Tijdens de LiteraTour sluiten schrijvers, journalisten, muzikanten aan om bij te dragen aan het project en nieuwe input te leveren. Zo ontwikkelt het project zich gaandeweg. Bij elke tussenstop volgen extra workshops om de jongeren in hun creatieve proces te ondersteunen. In Frankfurt krijgen ze de kans hun producten optimaal voor te bereiden voor de presentatie op de beroemde Buchmesse.