E-learning across the borders

Stichting Urban House en de Hip Hop Academy hebben beide als doelstelling jongeren te activeren en zetten in op talentontwikkeling. De disciplines zijn de hiphopdisciplines, de werkmethodes zijn verschillend in organisatiestructuur en in de lesmethodiek. Het project bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van een e-learning proces via een Facebookgroep met meerdere live meeting momenten waarop deelnemers met elkaar toewerken naar een presentatie op verschillende evenementen van beide organisaties. Het doel van het project is om een uitwisselingsformat te ontwikkelen waarbinnen deelnemers in de disciplines dans en muziek met elkaar kennis kunnen maken, van elkaar kunnen leren en elkaar inspireren. Het gaat hierbij zowel om het niveau van Young professionals (docenten/begeleiders) als ook om jongeren (talenten, jonge artiesten). In dit pilotproject wordt gestart met 2x3 docenten, 2x6 assistent docenten/ begeleiders en minimaal 2x3x8 jongeren.