nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ontwikkeling Ingebeelde Zieke - Gouds Muziektheater

Het Gouds Muziektheater (GMT) vraagt subsidie aan binnen de Regeling Vernieuwen van cultuurmaken, Ontwikkeling, voor het project “Ingebeelde Zieke – Gouds Muziektheater” dat plaatsvindt van 15 mei 2024 tot en met 28 februari 2025.

Het GMT is een amateur muziektheater dat zich inzet voor de versterking van het culturele leven van Gouda en de leefbaarheid van Gouwenaren en bezoekers van de stad. Passend aan deze missie wil het GMT met dit project investeren in de ontwikkeling van haar leden waarbij wordt gewerkt aan de realisatie van een muzikale theaterproductie. Hierbij werkt het GMT samen met een amateur jazzband en een amateur filmvereniging. De amateur cultuurmakers worden bijgestaan door verschillende professionals. De activiteiten bestaan uit repetities, gesprekken en trainingen die zich concluderen in een viertal optredens voor publiek. Het project is gestoeld op het gelijknamige 17e-eeuwse toneelstuk van Molière. Partner in dit project zijn de jazzband Alleen Als Jij erbij Band en Film- en videoclub Toverlint. Verschillende professionals worden betrokken in het project. Voor realisatie van het project “Ingebeelde Zieke – Gouds Muziektheater” vraagt het GMT een subsidie van 16.643,- aan.