nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Ruben Bos

Stichting De Talentstrateeg (later: TS) en Ruben Bos vragen 50.000 aan voor Ruben's professionalisingstraject als urban coach. Hierin maakt Ruben een inhoudelijke ontwikkeling door, met name op het gebied van (vak)vaardigheden omtrent fondsenwerving, muziekmarketing, professionele coaching, muziekmanagement, netwerken met aandacht voor alternatieve routes en sociaal-maatschappelijk ondernemen. De coaches binnen dit traject zijn Wilbert de Goei, Rianne van Dam, Minco Eggersman, Rivelino Rigters, Robin Simons, Bart van Houten en Jan Pronk. Concreet verzorgen deze coaches 60 masterclasses. Ruben past de opgedane kennis toe in het begeleiden van rap-act ZevenZegels. De belangrijkste lessen die hij leert worden tevens gedeeld via een online leerplatform en community.

De projectperiode loopt van 1 september 2024 tot 30 juni 2026.