nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Leven in je Buurt! 2024-2025

Stichting PRA (hierna PRA) vraagt subsidie aan binnen Spoor 2 van de Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 voor het project ‘Leven in je Buurt! 2024-2025’ in de periode tussen 8 april 2024 en 31 maart 2025.

PRA zet kunstprojecten op binnen leefwerelden waar kunst geen vanzelfsprekendheid is. PRA werkt samen met Dynamo, welzijnsorganisatie in Amsterdam en BOOST, een ontmoetingsplek waar nieuwkomers samen met andere Amsterdammers op vrijwillige basis werken aan integratie.

Leven in je buurt! 2024- 2025 is een vervolg op het eerder in spoor 2 gehonoreerde project dat plaatsvond in 2022 en 2023. Het project bestaat uit een vast en toegankelijk aanbod van activiteiten op het gebied van onder andere muziek, dans en storytelling ter bevordering van de sociale cohesie in Amsterdam Oost. De focus ligt op buurtbewoners met een migratieachtergrond voor wie cultuurbeoefening niet vanzelfsprekend is, vanwege een taalbarrière en/of financiële en sociaal-culturele drempels. Daarbij wordt aanbod ontwikkeld voor vrouwen, mannen (50+ via de Gouden Mannen) en de jeugd (8-18 jaar). Met deze doorontwikkeling beoogt PRA:

• Verduurzaming: Er wordt gebouwd aan duurzame relaties met de gemeenschap van sleutelfiguren en buurtbewoners, onder andere door de inzet van cultuurambassadeurs die mede-eigenaar worden van het project.

• Verdieping: het activiteitenaanbod wordt groter en er komt meer tijd voor talentontwikkeling.

• Verbreding: er komt nieuw workshopaanbod op basis van de wensen van de nieuwe doelgroepen. Daarnaast wordt het project uitgerold naar andere buurten/buurthuizen in Amsterdam Oost om het bereik te vergroten.

De organisatie vraagt 124.999 euro aan voor dit project.