nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Art2Meet

Stichting KunstVerbind (hierna KunstVerbind) vraagt subsidie aan van 125.000,00 euro voor het project 'Art2Meet' binnen spoor 2 van de regeling Samen Cultuurmaken.

Dit gebeurt in samenwerking met welzijnsorganisatie Inana. Overige samenwerkingspartijen zijn: COA, Delftse Buur, Participe, Delft voor Elkaar, NewFutureLab, Wereldparels, Wouke Lam (actief in Human House, Orange The World, Vrouwen in Delft Platform), De Hartige Samaritaan, TU Delft, LKCA, Welkom in Delft en de gemeente Delft.

Het gezamenlijke doel van het project is het samenbrengen van nieuwkomers en mensen die al langer in Nederland wonen, ieder met hun eigen sociale en culturele achtergrond. Gedurende 24 maanden met een onderverdeling in twee fases, wordt per fase een kerngroepen gevormd van 14 deelnemers, 7 lokale bewoners en 7 nieuwkomers. De kerngroepen werken samen in verschillende stadia van het project en zullen getraind worden om workshops te geven in de noodopvang van COA om inwoners in Delft te verbinden door kunst. De 12 maanden bestaan uit twee blokken.

Samen werken de deelnemers toe naar een eindmanifestatie, die bestaat uit een tentoonstelling van alle kunstwerken die zijn gemaakt in fase 1 en 2.

Met deze aanpak wil men kunstparticipatie en bezoek van kunstinstellingen stimuleren. Deelnemers komen met de technieken en instellingen in aanraking en daar waar nodig zal maatwerk worden geleverd om drempels verder te verlagen en contacten te leggen.